Bouwrijp maken van bouwgrond

Bouwrijp maken, ingraven & monteren van diverse kabels en leidingen.

Grond is bouwrijp als het bouwterrein in een zodanige staat verkeert dat de aannemer kan gaan bouwen. Het bouwrijp maken van een terrein is maatwerk en wij kunnen dit volledig voor u verzorgen. Een goed begin is het halve werk!

Een opsomming van voorkomende werkzaamheden bij bouwrijp maken:


 • Schoongrond verklaring
 • Ophogen/afgraven
 • (Ver)graven van watergangen
 • Drainage
 • Diverse kabels en leidingen ingraven
 • Beschoeiingen zetten 
 • Waterbassins
 • Wateropslag silo's
 • (Tijdelijke) verhardingen
 • Egaliseren
 • Aanleg en montage van duikers, kabels en leidingwerk 

 


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn